Rezervácia pobytu

Je možné, prostredníctvom e-mailu a rezervovať si pobyt s určením:

- presného termínu vášho pobytu
- presný počet osôb
- vrchné alebo spodné ubytovanie v chatke

Potvrdenie rezervácie

- po zaplatení preddavku
Doplatok bude zaplatený pri nástupe.

Zaplatenie preddavku:

VENTURIX TRADE s.r.o.
NDH 3, 977 01 Brezno
IČO: 44211023
IČ DPH: SK2022626397

Bankovým prevodom na účet:

SLSP, a.s. pobočka Brezno
variabilný symbol: termín pobytu napr.(01070807)
IBAN: SK2009000000005055355530
SWIFT: GIBASKBX
účel platby: Vaše meno

Kontakt

Milan Šejirman

Telefón

(+421) 905 805 444

E-mail

msejirman@gmail.com